Svarthammaren

Njordr har søkt om konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk på Svarthammaren i Orkland kommune i Trøndelag. SAE Vind trakk sin konsesjon fra 2013 for Svarthammaren vindkraftverk i september 2017, og Njordr har søkt om konsesjon for samme areal. Arealet til vindkraftverket er om lag 22 km2, og Njordr har foreslått en løsning med 44 turbiner. Vi har signert avtaler for de aller fleste av eiendommene i planområdet.

Oppstart av prosjektet avhenger av endelig godkjennelse fra kommunen og godkjent konsesjonssøknad fra NVE

Kontakt

Jone Fuglesten
jone@njordr.no
+47 915 40 739