Sjonfjellet

Njordr har sendt konsesjonssøknad for å bygge og drive et vindkraftverk på Skardsøya i Aure kommune i Møre og Romsdal. Vi har inngått avtaler med hovedtyngden av grunneierne i vindkraftparken, og med grunneiere for veitrase og krafttrase.  Arealet til vindkraftverket er planlagt på et område som er 5 km2. Installert effekt er på inntil 110 MW.

Det er viktig for Njordr med en aktiv lokal næringsdeltakelse i forbindelse med utviklingen av vindkraftverket. Vi har inngått avtale med Salfjord AS som planlegger Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for laks med forventet oppstart i 2022. Dette vil kunne sikre Salfjord tilgang til rimelig lokalprodusert og sertifisert fornybar energi for størstedelen av sitt energibehov. Selskapet Salfjord Grønn Energi as vil produsere vindkraft fra noe som vil gi rimelig og garantert grønn kraft til Salfjords anlegg, og ha en positiv effekt for Aure kommunes klimaregnskap slik at CO2 utslipp per industriarbeidsplass i kommunen reduseres med om lag 20%.

Oppstart av prosjektet avhenger av endelig godkjennelse fra kommunen og godkjennelse av konsesjonssøknad fra NVE.

Kontakt

Jone Fuglesten
jone@njordr.no
+47 915 40 739