Svarthammaren og Remmafjellet

Svarthammaren omfatter et areal på ca. 22,6 km2, mens tilsvarende tall for Remmafjellet er 12,4 km2. Områdene har tidligere vært kartlagt mht til muligheter for utbygging og forberedelser for konsesjonssøknad er utarbeidet for tidligere Snillfjord kommune. 

Njordr planlegger søknad om konsesjon for samme areal som ble gitt konsesjon i 2013. Arealet til vindkraftverket vil med dette bli om lag 35 km2 

Kommune  Orkland 
Antall vindmøller  32+44 
Planlagt installert effekt  Opp til 500 MW 
Estimert årlig produksjon  Opp til 1,5 TWt