Remmafjellet

Njordr har utarbeidet planer for å bygge og drive et vindkraftverk på Remmafjellet i Orkland kommune i Trøndelag. Vi har inngått avtaler med alle grunneierne i planområdet for Remmafjellet vindkraftverk.

Statkraft Vind Utvikling DA innehar konsesjon for området med forbehold om driftsstart innen 31.12.2020. NVE har avslått søknad om utsatt driftstart. Avslaget er oversendt til behandling i Olje- og energidepartementet.

Vi forventer at dersom avslaget blir opprettholdt, vil det bli åpnet for en ny konsesjonsrunde.

Kontakt

Jone Fuglesten
jone@njordr.no
+47 915 40 739