Kvinesheia

Njordr har sendt konsesjonssøknad for å bygge og drive et vindkraftverk på Kvinesheia i Kvinesdal og Lyngdal kommuner i Agder. Vi har inngått avtaler med rundt halvparten av grunneierne i vindparken.

Statkraft Vind Utvikling DA innehar per i dag konsesjon for området, med forbehold om driftsstart innen 31.12.2020. NVE har avslått søknad om utsatt driftsstart, og avslaget er oversendt til behandling i Olje- og energidepartementet.

Vi forventer at dersom avslaget blir opprettholdt, vil det bli åpnet for en ny konsesjonsrunde.

Kontakt

Jone Fuglesten
jone@njordr.no
+47 915 40 739