Davvi

Konsesjonsprosessen kan følges på NVE hjemmeside  (link).

Vindkraftverket planlegges med en installert effekt på inntil 800 MW og vil produsere over 4 TWh/år.

Turbinkomponentene vil bli ført i land ved en ny dypvannskai ved Kunes i Lebesby kommune og fraktes derfra med spesialkjøretøyer til utbyggings- området. Adkomstvegen (ca. 12,8 km lang) fra Fv 98 til vindkraftverket vil starte like vest for broen over Storelva, og deretter vil den gå rett sørover og opp Vuonjalskaidi og frem til planområdet på Vuonjalrássa.

Inne i planområdet vil det i tillegg bli bygget ca. 120 km med nye internveger. Vegene vil få grusdekke og en bredde på ca. 5 m pluss eventuelle fyllinger/ skjæringer. Videre vil det bli etablert møteplasser for motgående trafikk med jevne mellomrom langs disse vegene.

Konsekvensutredning er utarbeidet og søknad om konsesjon vil ventelig bli sendt NVE tidlig i 2022.

Njordr (100% eier av Ny Energi) er eier i Davvi vindpark prosjektet sammen med St1 gjennom det felles eide tiltakshaver-selskapet Grenselandet AS. 

Kommune Lebesby
Antall vindmøller Opp til 150
Estimert installert effekt 800 MW
Estimert årlig produksjon Opp til 4,2 TWh