Remmafjellet & Svarthammaren

Remmafjellet & Svarthammaren

Svarthammaren og Remmafjellet Svarthammaren omfatter et areal på ca. 22,6 km2, mens tilsvarende tall for Remmafjellet er 12,4 km2. Områdene har tidligere vært kartlagt mht til muligheter for utbygging og forberedelser for konsesjonssøknad er utarbeidet for tidligere...
Sjonfjellet

Sjonfjellet

Sjonfjellet Det planlagte vindkraftverket er lokalisert til Sjonfjellet, ca. 50 km fra de planlagte battericelle-fabrikkene i Mo i Rana. Det er i dag overskudd på kraft i regionen, men med etablering av batteri-cellefabrikkene og annen industriutvikling forventes det...