Njordr

NJORDR

Njordr engasjerer seg i etablering av nye vindparker på land og offshore, på steder i Norden der vind og areal ressurser ligger til rette. Gjennom utvikling, bygging og operasjon av vindparkene skal vi bidra til ny fossilfri kraftforsyning til gode for samfunn, industriutvikling, lokal verdiskapning og varige arbeidsplasser. 

Industriell partner

Njordr er del av Vanir Group (Vanir) som fokuserer på å initiere, finansiere og etablere fornybar energi og grønne industriarbeidsplasser for å bekjempe klimakrisen.

Solid

Eiere med solid industribakgrunn og god kapitaltilgang. Nøkkelpersonene har stått sentralt i utvikling, finansiering og bygging av noen av Norges største vindparker og i norsk industri generelt. 

Samarbeid

Vi søker samarbeid med kommuner, lokalsamfunn og grunneiere om lokal verdiskapning. Vi vil sikre langsiktige inntekter for kommuner og grunneiere, og legge til rette for lokale arbeidsplasser og infrastruktur forbedringer.

Verdiskaping

Vi samarbeider tett med industri, finansnæringen og myndighetene. Gjennom rikelig og langsiktig tilgang på fornybar kraft på konkurransedyktige vilkår vil vi bidra til ny og bærekraftig industriutvikling.