Njordr Windpower Partners.

Ledende aktør i utbyggingen av nordisk vindkraft

Nødvendige tiltak for å nå verdens klimamål gjør at etterspørselen etter fornybar elektrisitet øker.  Prisen på strøm vil øke og gjøre etablert industri og nye grønne industrietableringer ulønnsomme med mindre store mengder ny elkraft tilføres. Vindkraft kan bygges ut raskt og har derfor best forutsetning for å møte behovet og gi umiddelbar klimaeffekt. 

Njordr AS er et nordisk selskap som tar sikte på å bli en viktig aktør i denne omstillingen. Njordr jobber både med landbasert og havbasert vindkraft, og har virksomhet i Norge, Sverige og Finland.  

.