Njordr Windpower Partners.

Ledende aktør i utbyggingen av nordisk vindkraft

Norden står foran en omfattende utbygging av vindkraft for å nå klimamålsettingene gjennom elektrifisering av energimixen.

Njordr AS er et norsk selskap som tar sikte på å bli en av de fremste aktørene i dette markedet.